Tvätt av sopkärl i Uppsala

Sopkärl- och soprumstvätt

Rengöring av sopkärl och soprum

Tvätt av sopkärl och miljörum är en effektiv lösning för att undvika dålig lukt och ohyra. Med Miljö Entreprenads tjänst för kärltvätt och rengöring av sop- och miljörum erbjuds du en effektiv och miljövänlig lösning för ett mer trivsamt soprum.

Oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, äldreboende, skola eller är en privatperson känns det bra att kunna erbjuda ett fräscht soprum. Vi har lösningar för alla typer av miljörum, stora som små med få eller många sopkärl.

Kontakta oss för mer information.

soprumstvätt, fräscht soprum i Uppsala

Håll det fräscht i soprummet

Smutsiga sopkärl kan snabbt bli en källa till dålig lukt och obehag vilket gör sophanteringen otrevlig att utföra. Ett smutsigt soprum påverkar därför inte enbart användarna utan också miljön då sopsorteringen riskerar bli lidande. Att investera i ett rent och fräscht soprum leder till mer effektiv sopsortering, vilket i sin tur leder till lägre kostnader för avfallshantering.

Sopkärlstvätt

Med våra specialbyggda fordon för sopkärlstvätt erbjuder vi ett effektivt sätt att tvätta sopkärl och miljörum. Sopkärlen tvättas i fordonets inbyggda diskmaskin och tvättas med högtryck och hetvatten. Vår mobila sopkärlstvätt omhändertar smutsvattnet från kärlet i ett slutet system, och därefter behandlas kärlen med ett medel för en fräschare doft. Sopkärlen behöver normalt inte tömmas innan, det hanterar vår maskin automatiskt i separata fack. Dock underlättar det tvättprocessen och minskar kostnaden om tvätt av sopkärl bokas in när kärlen är tömda.

Tvätt av soprum

Vi tvättar även soprum med hetvatten och högtryck och behandlar därefter rummen med ett medel för en fräschare doft. I de fall soprummet saknar brunn eller annat avloppssystem använder vi oss av en vattendammsugare i kombination med en vattenraka. Spillvattnet som samlas upp efter tvätt tas om hand och behandlas på rätt sätt, i linje med vårt miljöansvar.


Regelbunden rengöring av soprum

Vi utför engångstvätt av sopkärl och soprum eller återkommande rengöring av miljörum beroende på dina behov. Regelbunden tvätt av kärl och miljörum 1–3 gånger per år är ett enkelt sätt att hålla avfallsutrymmet fräscht och fritt från otrevlig lukt. Beroende på antal användare och typ av miljörum kan det krävas fler eller färre rengöringstillfällen än så, prata med oss så hjälper vi dig att komma fram till en lämplig lösning.

Abonnemang på kärltvätt

Med ett abonnemang på soprumstvätt inklusive tvätt av sopkärl slipper du tänka på när du ska boka tid. Tillsammans tar vi fram en lämplig lösning för just er, där frekvensen för tvätt av både kärl och soprum är anpassat efter era behov. Därefter behöver du inte tänka något mer på rengöringen av soprummet, vi tar hand om resten.

Kontakta oss för kostnadsförslag.


Regler kring soprumstvätt

Fastighetsägare är skyldiga att sköta renhållningen noga samt att ta hand om vattnet efter eventuell tvätt av kärl och soprum då det kan vara skadligt för miljön. Det finns inget lagkrav för hur ofta kärlen ska tvättas, men då alla uppskattar rena sopkärl och miljörum utan ofräsch lukt eller ohyra är det en god gärning att som fastighetsägare se till att skötseln av avfallsutrymmet sköts kontinuerligt.

Ett icke-fungerande sophanteringssystem kan bli en negativ symbol för din verksamhet och kan i många fall leda till att sorteringen av sopor blir lidande. Med regelbunden tvätt av soputrymmet blir miljön mer trivsam för alla vilket kommer uppskattas av användarna.

Att regelbundet tvätta dina sopkärl leder till:

  • Att kunderna trivs
  • Ett bättre och fräschare intryck av hela fastigheten
  • Effektiv sopsortering som minskar kostnaderna för avfallshantering
  • Bättre inomhusmiljö i soprummet
  • Mindre risk för ohyra och skadedjur

Andra rekommendationer för att bibehålla ett fräscht soprum är att undvika att kärlen står i direkt solljus och värme, samt att soppåsarna som slängs är väl förslutna. Sommartid är det extra viktigt att tänka på detta eftersom det främst är då vita maskar och obehagliga larver kan dyka upp i sopkärlen.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: sopkarlstvatt@miljoentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret