MEAB, Miljöentreprenad AB hjälper dig med projektledning av olika projekt

Avfuktning

Fuktskador

Vid en fuktskada är det viktigt att snabbt ta rätt beslut och påbörja åtgärder, det spar tid och pengar och miljö. Fukt kan vara farligt för hälsan i för stora mängder. Vi utför effektiv avfuktning genom att lokalisera, utreda, analyser och åtgärda problemet. Vid en fuktutredning använder vi en fuktmätare för att mäta hur hög fuktnivå som finns i olika utsatta material. Vi kan även tillämpa extra analysera vid behov.

Utefter resultatet ger vi förslag på åtgärder som kan vara lämpliga för din personliga hälsa och din bostads välbefinnande. Syftet med att mäta fuktnivån och kolla upp vad som orsakat problemet är att upptäcka problemet i god tid för att undvika att problemen blir värre.

En fuktskada kan snabbt bli värre om den inte hanteras omgående. Det kan i värsta fall leda till mögelangrepp och att fuktskadan sprider sig till övriga delar av bostadskonstruktionen. Därför är det alltid viktigt att utreda problemet så fort det upptäcks. Vanliga tecken på att du kan ha ett fuktproblem är hälsoproblem, en unken lukt eller synliga mögelfläckar på väggar, golv och tak.

Mögelsanering i Uppsala

Vad innebär en fuktutredning?

Vid en fuktutredning görs kontrollmätningar med fuktmätare, men det kan även behövas kompletterande provtagningar och analyser. Vid dessa analyser kontrollerar man vilka ämnen som förekommer i proverna för att finna källan till problemen.

Under en del fuktutredningar räcker det med enklare kontroller av material och utrymmen, medan det i vissa fall krävs friläggning för att komma åt området som antas vara fuktskadat.


Fukt och ohälsa

Det finns många som upplever ett samband med inomhusmiljön de vistas i och olika symptom såsom huvudvärk, luftvägsirritation, trötthet och hudbesvär. Personer med allergier upplever oftare besvär relaterade till inomhusmiljön än de som inte är allergiska, och barn anses mer känsliga än vuxna. Även om man upplever symptom som ofta finns hos personer som vistas i fuktskadade lokaler är det inte säkert lokalen man själv vistas i är fuktskadad, utan symptomen kan bero på andra faktorer eller sjukdomar. Därför är en fuktutredning ett bra verktyg, antingen för att upptäcka en fuktskada, eller för att utesluta att fukt är orsaken till ohälsa.

Symptom kopplade till fukt och/eller mögel inomhusmiljö

Slemhinne- och luftvägssymptom i form av irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektion samt uppkomst eller försämring av astma. Hudsymptom i form av irritation, rodnad, klåda, utslag eller eksem. Allmänsymptom i form av trötthet, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla eller luktöverkänslighet.

Fuktskadeutredning

Vid en fuktskadeutredning utreder man varför vissa fuktrelaterade problem har uppkommit i den drabbade bostaden. Man bedömer riskerna med fuktnivåerna, hittar de bakomliggande orsakerna och tar fram förslag på åtgärder för att avhjälpa skadorna.

Utredning av inomhusmiljö

En utredning av inomhusmiljön genomförs för att kontrollera vilka ämnen som finns i inomhusluften. Privatpersoner som upplever andningssvårigheter, allergibesvär eller har problem med fukt i sin bostad kan göra en utredning av inomhusmiljön för att komma till bukt med problemet.

Vi hjälper dig utreda fuktskada

Efter vår fuktutredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll. I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet. Vanliga problem är upplevda hälsoproblem hos dem som vistas i lokalen eller byggnaden, problem med avvikande lukter samt missfärgningar och deformationer i material och på ytor som inte kan förklaras genom kända händelser.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret