byggkärl för hantering av byggavfall

Kärlhantering för byggavfall

Kärl för sortering av byggavfall

Vår metod skapar en hållbar avfallshantering på byggarbetsplatsen.

Den leder högre sorteringsgrad och en bättre arbetsmiljö. Vi hjälper er att enkelt följa Byggföretagens riktlinjer för avfallssortering i byggbranschen.

Kontakta oss för mer information och offert!

Hållbar avfallshanterinig på byggarbetsplatsen

Avfallshantering med kärl för byggarbetsplats

Målet med kärlhanteringen är att göra det enkelt för Er att uppfylla de allt större krav på hållbart byggande med en avfallssortering som även skapar en bättre arbetsmiljö.

Konceptet förbättrar Eran arbetsmiljö, ökar sorteringsgraden och minskar kravet på uppställningsplats för containers, vilket kan vara ett stort problem om man skall sortera i flera fraktioner. Detta leder ofta till att det blir en stor container med osorterat/blandat avfall och där igenom uteblir sorteringen samt behandlingsavgiften blir dyr/ton på tex det trä som slängs i containern. Dessutom så är det svårt att återvinna material som blivit blandat och därigenom nersmutsat och blött som t.ex. wellpapp.

Kostnaderna för hämtning och behandling av avfall minskar med bättre sortering. Vissa fraktioner kan man få betalt för. Rena fraktioner ökar möjligheterna till materialåtervinning och minskar kostnaderna. Blandat avfall för eftersortering kostar generellt betydligt mer än rena fraktioner till material- och energiåtervinning. Deponifraktion är också dyrare liksom omklassning av containrar från t.ex. brännbart avfall till farligt avfall, för att någon sorterat dåligt.

Hur går det till praktiskt

På arbetsplatsen skapas en eller flera miljösorteringsstationer där vi placerar ut 190 – 600 liters behållare med hjul. Vi tillhandahåller påhängsskyltar uppmärkta med information på flera språk för de olika fraktionerna så det blir lätt att sortera rätt.

MEABs personal sköter all hantering av kärlen vid miljöstationen samt att vi hämtar fulla kärl och ställer ut tomma ersättningskärl.

Detta gör att Er personal och entreprenörerna kan ägna sig fullt ut till deras kärnuppgifter.

MEAB:s avfallshantering med kärl för byggarbetsplats innehåller:

  • Informationsmaterial, fraktionsskyltar, dekaler med färgmarkering och text på olika språk.
  • Utbildning/informationsmöte för personalen på arbetsplatsen.
  • Hjälp och vägledning hur avfallet skall sorteras.
  • Dimensionering av utrustning.
  • Städning av arbetsplatsen under byggtiden.
  • Slutstäd av byggarbetsplatsen.
  • Hantering av kärl.
  • Servicebuss.
  • Kärl/soptunna 190 – 600 Liter.
Miljöentreprenad tillhandahåller sopkärl för kärlhantering av byggavfall

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret