Vi utför grävning i Uppsala med omnejd

Grävning

Vi utför grävning

Grävning är en grundläggande process inom byggbranschen som innebär att marken grävs upp och förbereds för olika typer av konstruktioner och anläggningar. Det kan till exempel handla om att anlägga vägar eller gräva för ledningar och dräneringssystem.

Vi på Miljö Entreprenad är experter på grävning, schaktning och alla olika typer av markarbeten i Uppsala, Stockholm och Enköping. Med vår hjälp blir grävningen utförd på rätt sätt, och skapar goda förutsättningar för ett lyckat byggprojekt.

Muddring med grävmaskin i Uppsala

Förberedelser inför grävning

Innan grävning påbörjas är det viktigt att säkerställa att marken är lämplig för grävning och att eventuella risker och hinder hanteras på rätt sätt. Vi har lång erfarenhet av grävning och andra markarbeten och finns tillgängliga så väl för riskbedömning och planering som för själva grävningen.

Stenar, berg, träd och begränsad framkomlighet är några av de hinder som kan försvåra för grävning. Att ha en plan för hur grävningen kan utföras och hur hindren ska hanteras redan innan man börjar gräva underlättar och gör hela processen mer effektiv. Ta hjälp av oss så slipper du fundera på vilka svårigheter som finns på din mark.


Experter på grävning

Vi använder välanpassade maskiner för att gräva och avlägsna jord. Grävning är en process som kräver erfarenhet och kompetens för att utföras på rätt sätt. Tack vare utbildade och erfarna maskinförare samt tillgång till bra maskiner för olika typer av grävning och markarbete har vi alla förutsättningar att utföra grävning på rätt sätt.

För oss är det viktigt att alla grävjobb utförs effektivt och säkert med minimala risker. Vi använder vår expertis och kunskap om markförhållanden och gräv tekniker för att skapa rätt förutsättningar för kommande byggprojekt. Miljö Entreprenad arbetar med alla typer av grävning för privatpersoner och företag.

Vi på Miljö Entreprenad har ambition att erbjuda flexibel grävservice som underlättar för alla, oavsett projekt. Vi gör ditt projekt enklare genom att tillhandahålla snabba och effektiva grävlösningar med personlig service. Grävningen anpassas efter markens förutsättningar och utifrån dina behov.

Komplett grävtjänst

Vi erbjuder en komplett grävtjänst som underlättar och effektiviserar grävningen. Med vår hjälp slipper du krånglig logistik, administration och kontakt med flera olika företag. Oavsett om du vill gräva för stolparbete, jordvärme eller byte av avlopp kommer vår kompetenta personal att ge dig de bästa förutsättningarna. Du kan dessutom boka flera tilläggstjänster via oss, så som schaktning, olika typer av markarbeten som kan kombineras med grävning samt bortforsling av grävmassor eller transport av fyllningsmaterial.

Bortforsling av grävmaterial

På Miljö Entreprenad löser vi bortforslingen i samband med grävning och strävar alltid efter att forsla bort materialet på ett så effektivt sätt som möjligt. Beroende på hur mycket material som behöver avlägsnas från platsen i samband med grävning kan dock bortforslingen addera tid till projektet. Om bortforsling bokas i samband med grävningen kan vi bilda oss en uppfattning om mängden massa samt tidsåtgången för bortforsling i förväg och räkna in det i tidsplanen och kostnadsförslaget för hela projektet. Prata med oss så hittar vi den bästa lösningen för ditt byggprojekt.


Anlita oss för grävning

Vi vill betona vikten av att samarbeta med kvalificerade yrkespersoner när det kommer till grävning och markarbeten. Vi på Miljö Entreprenad är en komplett entreprenad med gedigen kunskap och bred kompetens inom de olika områdena. Vår ambition är alltid att erbjuda våra kunder personlig service efter behov och ett resultat som håller över lång tid. För att säkerställa att grävningen utförs korrekt, effektivt och med minimala risker ser vi till att våra medarbetare besitter de kvalifikationer som krävs för att utföra arbetet på rätt sätt.

Anlita oss på Miljö Entreprenad för effektiv och säker grävning och skapa den bästa förutsättningen för ditt byggprojekt. Vi lägger stort fokus på service och behandlar alla våra uppdrag med samma stora engagemang. Kontakta oss för kostnadsförslag på grävning, eller för rådfrågning om ditt projekt.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret