schaktning och markarbete på tomt i Uppsala

Schaktning

Schaktning för privatpersoner & företag

Miljö Entreprenad vänder sig till både privatpersoner och företag i Uppsala, Stockholm och Enköping som behöver hjälp med schaktning. Våra medarbetare har lång erfarenhet och bred kompetens inom schaktarbeten och vi utför alla typer av schakt- och fyllnadsarbeten. Vi grovschaktar, forslar bort och tar hand om schaktmassor och sten samt levererar fyllningsmassor vid behov.

Vi har erfaren personal med lång yrkeserfarenhet som utför diverse arbeten med grävlastare och grävmaskin. Vi utför det mesta inom mark- och anläggning, från orörd mark till färdig entreprenad. Våra medarbetare besitter bred kompetens vilket gör det möjligt för oss att erbjuda professionell service till våra kunder, privatpersoner som företag.

schaktning och markarbete på tomt i Uppsala

När behövs schaktning

Syftet med schaktning inom entreprenad är att skapa en lämplig terräng för byggnation av fastigheter, vägar eller andra infrastrukturer. Det handlar inte alltid om att skapa en jämn terräng, ibland kan det handla om att anpassa markens lutning, dränering eller för att skapa olika nivåskillnader för olika projekt.

En stabil grund är obligatorisk när det är dags att starta upp ett byggprojekt. Vid schaktning omformas marken genom borttagning eller påläggning av material för att skapa önskad terräng och en stabil grund som klarar belastningen av det som planeras byggas. Att schaktningen utförs på rätt sätt är viktigt då den lägger grunden för hela byggprojektet och påverkar dess stabilitet och hållbarhet över lång tid. Med schaktning innefattas olika metoder, maskiner och säkerhetsåtgärder som säkerställer att markarbetet utförs både effektivt och säkert.

Innan schaktningen utförs behöver marken undersökas och utvärderas noggrant av kunniga personer som kan fastställa markens egenskaper och avgöra vilken metod som är mest lämplig för att uppnå önskat resultat. Ta hjälp av en erfaren entreprenad med planering och utförande av schaktning.

Anlita oss för schaktning

Vår maskinpark består av bra maskiner som underlättar enormt vid schaktning. Vi har grävmaskiner, lastmaskiner och lastbilar som är utformade för att flytta stora mängder material både effektivt och säkert. Vilken eller vilka maskiner vi använder beror på projektets omfattning, markens egenskaper och önskad precision, allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Vid schaktning är det stora och tunga maskiner som används, och ofta stora och tunga mängder material som förflyttas. Med det sagt är det nödvändigt att personalen som hanterar maskinerna och arbetsuppgifterna är trygg med det, besitter rätt utbildning och arbetar efter våra säkerhetsprotokoll. Anlitar du oss på Miljö Entreprenad för schaktning får du alltid hjälp av erfarna personer med lång arbetslivserfarenhet, bred kunskap samt utbildning och behörigheter.


Boka schaktning

Oavsett vilket typ av byggprojekt som ska påbörjas är det viktigt att marken är stabil och anpassad för arbetet. Vi hjälper privatpersoner med schaktning inför husbygge, men även företag vid byggnation av fastigheter, vägar eller andra projekt. Vi kan hjälpa dig med:

  • Tomtplanering
  • Dränering
  • Grävning för kablar och rör
  • Förberedande för husgrunder
  • Enskilda avloppsanläggningar
  • Asfaltsskärning
  • Dikesrensning
  • Grävning för fjärrvärme
  • Transport av grus och material (schaktmassor)

Kontakta oss och berätta om ditt byggprojekt. Vi hjälper dig med schaktning, transport och leverans av schaktmassor och fyllnadsmaterial så att du får de bästa förutsättningarna för en stabil konstruktion. Få ett kostnadsförslag på schaktning och ställ dina frågor direkt till oss.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret