Återbruk av toalettstolar


Återbruk och återvinning


Ta hjälp med återbruk och återvinning

Vi på Miljö Entreprenad finns tillgängliga för återvinning av byggavfall. I en tid där hållbarhet är i centrum har vi valt att satsa extra mycket på hållbarhet. Vi vill underlätta för byggföretag och andra företag och privatpersoner genom att sköta hantering av byggavfall, trädgårdsavfall och markmassor. Med vår hjälp blir ditt avfall inlämnat till lämplig återvinningscentral och återvinns eller återanvänds på bästa sätt utan att du behöver lägga tid på det.

Återbruk och korrekt återvinning av byggmaterial och annat avfall är ett utmärkt sätt att med minimal ansträngning minska branschens negativa påverkan på miljön. Vi på Miljö Entreprenad har arbetat för att ta fram heltäckande lösningar för hantering och återvinning av avfall både för olika typer av företag och privatpersoner. Genom att fokusera på återvinning bidrar vi aktivt till att minska mängden avfall som hamnar fel, kostar onödiga pengar och påverkar miljön negativt.

Återbruk av gamla fönster och annat byggmaterial

Hållbar hantering av byggavfall

Hållbarhet och återvinning är två viktiga faktorer hos oss på Miljö Entreprenad. Med vår tjänst för återvinning säkerställer vi att allt ditt avfall tas om hand om förs till rätt avfallsanläggning i Uppsala och hanteras korrekt utifrån dess egenskaper. Du som kund kan välja att sortera ert avfall i olika fraktioner, eller lämna det till oss osorterad. I det senare fallet sköter vi sorteringen och ser till så allting hamnar rätt på avfallsanläggningen.

Avfall är omöjligt att undvika vid bygg- eller renoveringsprojekt. Oavsett projektets storlek, om du är verksam som företag eller privatperson är det bra att ha en plan för hur avfallet ska komma att hanteras. Med avfall menar vi överblivet material och förbrukningsvaror som används vid byggnation, renovering, städning, rustning av trädgård med mera. Ett första steg är att förvara avfallet någonstans, vissa väljer att sortera olika material i olika behållare (containers, storsäck, byggsäck etc.) medan andra föredrar effektiviteten med att slänga allt i samma behållare. Därefter behöver det finnas en plan för hämtning av behållare och återvinning av avfall. En smidig och enkel lösning är att anlita oss på Miljö Entreprenad för återvinning, vi hämtar allt avfall och ser till att det hamnar på rätt återvinningscentral i Uppsala.

Vi på Miljö Entreprenad arbetar utifrån tydliga återvinningsrutiner och samarbetar enbart med bra återvinningsstationer i Uppsala. På så vis kan vi säkerställa korrekt sortering av olika typer av material, så som separering och återvinning av betong, trä, metall och andra återvinningsbara material.


Återbruk

Produktionen av byggmaterial har stor klimatpåverkan och det är därför viktigt att ta vara på resurserna vid till exempel rivning och renovering. Återbruk av byggmaterial från rivningen ger stora miljövinster.

Vad är återbruk? Hur skiljer det sig från återvinning? För att kunna hantera hållbarhetsmålen är det viktigt att man förstår skillnaden. Återvinning handlar om att man tar hand om råmaterial och gör nya produkter av det, medan återbruk innebär att man återbrukar samma produkt någon annanstans, vilket kräver mindre energi, vilket per definition gör återbruk till mer hållbart än återvinning.

Cirkulärt byggande

Återbruk med cirkulärt byggande innebär att material som normalt går som avfall tas om hand och användas i andra byggprojekt.

För att maximera potentialen för ett klimatsmart projekt är det viktigt att så tidigt som möjligt bedöma potentialen för cirkularitet och återbruk. 

Det är viktigt att se dagens avfall som en resurs och något man kan använda för att minska miljö- och klimatpåverkan. En stor del av vårt byggbestånd består idag av gamla byggnader som behöver renoveras.

Cirkulär rivning

Demontera och riva varsamt för att möjliggöra återbruk är avgörande för resultatet och återbruksgraden vid rivning.

Vår återbruksmodell stödjer ett cirkulärt byggande.

Vi kan hjälpa dig med:

• Återbrukssamordning

• Workshops och rådgivning

• Cirkulär rivning

• Hantering av material för återbruk

• Lagerhållning av material för återbruk

Boka återvinning/återbruk

Önskar du boka våra tjänster för återvinning eller återbruk är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi finns tillgängliga för företag och privatpersoner i Uppsala, Stockholm och Enköping. Vår tjänst är tillgänglig vid behov eller regelbundet utifrån dina behov. Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och arbetar gärna för att göra hela er bygg- eller renoverings process enklare.

Ring oss eller kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart vi kan. Tillsammans hittar vi lösningar som passar er bäst, och lämnar kostnadsförslag på en komplett tjänst där hämtning av avfall och återvinning/återbruk av avfall ingår.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret