MEAB, Miljöentreprenad AB hjälper dig med projektledning av olika projekt

Projektledning

Ta hjälp med projektledning

Vi erbjuder projektledning av i de uppdrag där vi utför någon av våra tjänster. Vilket innebär att vi tar ett fullständigt ansvar för projektgenomförandet.

  • Vi ser till att era krav uppfylls.
  • Regelbundna möten med Beställare.
  • Upprättande av tidplaner.
  • Upprättande av KMA-handlingar.
  • Regelbunden rapportering av det ekonomiska och produktionsmässiga läget.

Projektledaren underlättar för alla som är involverade i projektet och gör att det löper på smidigt och enligt lagkrav. Med professionell projektledning blir det enklare för alla som är involverade i projektet.

Våra projektledare har stor teknisk kunskap. De har även koll på alla myndighetskrav och avtalsfrågor som uppstår under projektets gång. På det viset kan du känna dig trygg i att projektet löper på enligt Er beställning.

Projektledaren planerar, leder, styr och samordnar projektets uppdrag och arbetsuppgifter mot uppsatta mål. Våra projekteringsledare är vana att driva stora som små projekt utifrån våra kunders kravställning.

Miljöentreprenad i Uppsala sköter projektledning av dina byggprojekt

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret