Entreprenadföretag som är experter på rivning i Uppsala

Rivning

Säker rivning

Hållbarhet är ett ledord för oss därför är återvinning och återbruk en självklarhet för oss när vi river. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer: Rivning ska ske på ett planerat, kunnigt och varsamt sätt där man på förhand identifierar material och komponenter som innehåller farliga ämnen samt noterar vilka byggprodukter som kan återanvändas. Det är en förutsättning för att resurserna som finns i en byggnad ska kunna hanteras på ett resurseffektivt och säkert sätt.

Asbest kan förekomma i samband med rivning eller renovering av äldre hus, anlita oss för asbestsanering

Tungrivning

Vi hjälper dig med att riva ditt hus, litet som stort. Vi utför totalrivningar med egna grävmaskiner och transporterar avfallet med egna lastväxlare Vi ansvarar för att restprodukter sorteras och transporteras bort på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Vad är tungrivning?

Tungrivning är en process med att riva eller demolera stora och tunga strukturer som byggnader, broar eller kraftverk. Det kräver specialutrustning och erfarna yrkesmän för att utföra säkert och effektivt. Miljö Entreprenad erbjuder även tungrivningstjänster för att hjälpa våra kunder att ta bort stora och tunga byggnadsstrukturer på ett säkert och miljövänligt sätt. Kontakta oss för mer information om våra tungrivningstjänster.

Varför är tungrivning viktigt?

Tungrivning är viktigt av flera anledningar. För det första är det en viktig del av avfallshantering, då tungt avfall som inte hanteras på rätt sätt kan leda till allvarliga hälsoproblem och skador på miljön. Dessutom kan dåligt hanterat tungt avfall orsaka förorening av vatten och mark, vilket kan påverka både människor och djur negativt.

Genom att anlita Miljö Entreprenad för tungrivning kan du vara säker på att avfallet hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt. Vi har den nödvändiga utrustningen och kompetensen för att ta hand om allt från byggavfall till tunga maskiner och fordon. Genom att välja oss som din partner för tungrivning bidrar du till en hållbar framtid och en renare miljö för oss alla.


Lättrivning

Vi hjälper dig med lättrivning – rivning av lättare konstruktioner som består av gipsväggar, installationer och liknande. När vi arbetar med lättrivning används kofot och mindre maskiner där det krävs. Lättrivning sker oftast inomhus inför att en renovering ska utföras samt där större maskiner inte får plats att komma åt.

Seriöst företag som utför rivning

Med många år i ryggen gällande manuell rivning av väggar kan du som kund känna dig säker med att vi utför ett gott arbete. Att riva ner bärande väggar kan för gemene man vara riskabelt, så anlita oss för det!

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret