Mögelsanering i Uppsala

Mögelsanering

Mögelsanering

Våra utbildade medarbetare har lång erfarenhet och hjälper dig med ett effektivt och säkert saneringsarbete. Vi erbjuder tjänster och lösningar inom mögelsanering och fuktsanering i vindar, krypgrunder och andra delar av er fastighet som är särskilt mottagliga för fuktproblem. Ofta upptäcks mögel på exempelvis tapeter i form av fläckar, missfärgningar eller prickar. Upptäcker ni mögel eller misstänker ni det, ska ni direkt kontakta en innemiljöutredare för att minska skadorna och risken för hälsokomplikationer.

Mögelsanering i Uppsala

Mögel är ett miljöproblem och kan därmed bli ett hälsoproblem för människor om man inte tar itu med problemet. En tumregel man kan gå efter är att om det är mer än 75% luftfuktighet är risken för mögelutveckling stor. Om man misstänker att man har mögel i fastighet eller grund, ska man alltid börja med att göra en fuktutredning. Genom denna utredning ser vi förekomsten av fukt, mögel och annat som kan påverka inomhusmiljön. Hur omfattande utredningen är beror på varje enskilt fall. Ta reda på orsaken till mögeluppkomsten och jobba därefter med att förebygga så att det inte uppstår igen. Vänta inte på mögelproblem, utan hör av dig till oss när du misstänker fuktproblem i fastigheten. Utredning och mögelsanering kan förebygga och lösa många problem!

Mögel uppstår oftast i bostäder och fastigheter med dålig ventilation och bristande fuktskydd. Om möglet växer sig synlig på ytor som väggar, golv eller tak medför det dessutom en ökning av halten sporer i luften vilket påverkar inomhusmiljön drastiskt. Det är därför bra att upptäcka tidiga tecken på fuktskador eller fuktproblem innan det börjat mögla. Tidiga tecken kan vara fläckar, flagnad färg eller missfärgningar på ytskikten av väggar och tak.

Innan vi påbörjar en mögelsanering tar vi reda på orsaken till mögeltillväxten genom en mögelutredning där vi utreder förekomsten av fukt. Bedömningen anpassas för varje specifik byggnad eller bostad. Om ni har problem med fukt på vinden eller i krypgrunden är det viktigt att ni anlitar ett företag som har erfarenhet av mögelsanering och fuktsanering.

Vi använder den senaste tekniken och högsta säkerhetsstandarderna för att garantera en långvarig lösning på mögel- och fuktproblem. Om ni har fukt eller mögel på vind eller i krypgrunden ger vi även råd och rekommendationer om avfuktning och ventilationslösningar. En mögelsanering innefattar bland annat utredning av fuktproblem, fuktskador och eventuellt mögel samt sanering och avfuktning.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret