Avfuktning fuktskadad vind i Uppsala, Enköping & Stockholm

Avfuktning vind

Fuktproblem vind

Vinden i ett hus kan drabbas av mögel eller andra fuktrelaterade problem och det sker oftast under vintern, alltså tvärtemot mögel i krypgrund som oftast drabbas under sommaren. Vi gör en utredning genom att lokalisera, utreda, analyser och åtgärda problemet. Vid en fuktutredning gör vi en okulär besiktning och fuktmätning. Vi använder en fuktmätare för att mäta hur hög fukthalt som finns i olika utsatta material. Vi kan även tillämpa extra analyser vid behov.

Utefter resultatet ger vi förslag på åtgärder som kan vara lämpliga för din bostads välbefinnande. Syftet med att mäta fuktnivån och kolla upp vad som orsakat problemet är att upptäcka problemet i god tid för att undvika att problemen blir värre.

Avfuktning fuktskadad vind i Uppsala, Enköping & Stockholm

En kallvind är området under yttertaket och ovanför innertakets isolering. De flesta hus har en s k kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att temperaturen på vinden som regel följer utetemperaturen. Många av Sveriges kallvindar har mögelskador pga för mycket fukt, detta enligt undersökningar som är genomförda de senaste åren.

Problemen med kallvindar började när man ökade med mer isolering för att göra husen mer värmeekonomiska och lämnade uppvärmningen med oljepanna eller vedeldning. I och med att man byggde tätare och mer välisolerade hus ökade ångtrycket och spillvärmen minskar. Mögel börjar uppstå på vinden pga för hög relativ luftfuktighet.

Det är under höst och vinter som de flesta vindar blir som mest utsatta för fukt. Det har att göra med flera saker men framför allt är det de stora temperaturskillnaderna och fukthalten i bomiljön som läcker upp via brister i klimat skärmen mot kallvinden.  Varm fuktig luft möter kallaytor i kallvinden och kondenserar som t.ex. mot råsponten. På samma sätt är det i en krypgrund när varm luft möter kall luft som luftfuktigheten stiger och kondens kan uppstå.


Vad innebär en fuktutredning?

Det finns många som upplever ett samband med inomhusmiljön de vistas i och olika symptom såsom huvudvärk, luftvägsirritation, trötthet och hudbesvär. Personer med allergier upplever oftare besvär relaterade till inomhusmiljön än de som inte är allergiska, och barn anses mer känsliga än vuxna. Även om man upplever symptom som ofta finns hos personer som vistas i fuktskadade lokaler är det inte säkert lokalen man själv vistas i är fuktskadad, utan symptomen kan bero på andra faktorer eller sjukdomar. Därför är en fuktutredning ett bra verktyg, antingen för att upptäcka en fuktskada, eller för att utesluta att fukt är orsaken till ohälsa.

Vi åtgärdar fuktproblem på vind

Innan en åtgärdsplan tas fram måste en fuktutredning göras, så att orsakerna till att mögelpåväxten har uppkommit kan fastställas. När detta är gjort saneras mögelskadade ytorna, skadat material byts ut. Vilken metod som sedan skall användas för att förbygga nya problem beror helt på husets beskaffenheter. Vi erbjuder rad olika lösningar allt från ventilation, isolering, och avfuktning.

Avfuktare installeras, hygrostat och ventilationsrör monteras för att effektivt sprida den torra luften på vinden. Takfoten och andra håligheter tätas för att förhindra att fuktig luft kommer in. Har du gamla gjutjärnsrör och dylikt täcks dessa in för att förhindra kondens.

Mögelsanering av vind sker med olika metoder beroende omständigheterna, vi kan hjälpa er med allt från mögeldödande saneringsmedel, foggning till is blästring, vad som lämpar sig bäst beror bland annat på vilket material som vinden är byggt av. Målet är att skapa en långsiktig lösning.

Kontakta oss om du misstänker att du behöver mögelsanering av vind. Skicka gärna foto på angreppet så får vi lättare en uppfattning om omfattningen och angripet material. Vi kan utföra en kostnadsfri besiktning av skadan på plats, för att ge en korrekt offert.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret