Avfuktning av krypgrund i Uppsala

Avfuktning krypgrund

Fuktskadad krypgrund

Vid en fuktskada och mögelskada i en krypgrund är det viktigt att snabbt ta rätt beslut och påbörja åtgärder, det spar tid och pengar och miljö. Huset kan drabbas av både svart och vitmögel i krypgrunden. Mikrobiella skador kan vara farligt för hälsan i för stora mängder. Vi utför effektiv utredning genom att lokalisera, utreda, analyser och åtgärda problemet. Vid en fuktutredning gör vi en okulär besiktning, fuktmätning av bjälklag, grundmur, synliga läckage från rör och kopplingar. Vi använder en fuktmätare för att mäta hur hög fukthalt som finns i olika utsatta material. Vi kan även tillämpa extra analyser vid behov.

Avfuktning av krypgrund i Uppsala

Utefter resultatet ger vi förslag på åtgärder som kan vara lämpliga för din personliga hälsa och din bostads välbefinnande. Syftet med att mäta fuktnivån och kolla upp vad som orsakat problemet är att upptäcka problemet i god tid för att undvika att problemen blir värre.

En fuktskada kan snabbt bli värre om den inte hanteras omgående. Det kan i värsta fall leda till mögelangrepp och att fuktskadan sprider sig till övriga delar av bostadskonstruktionen. Därför är det alltid viktigt att utreda problemet så fort det upptäcks. Vanliga tecken på att du kan ha ett fuktproblem är hälsoproblem, en unken lukt eller synliga mögelfläckar i krypgrunden på bjälkar och trossbotten.


Fukt och ohälsa

Det finns många som upplever ett samband med inomhusmiljön de vistas i och olika symptom såsom huvudvärk, luftvägsirritation, trötthet och hudbesvär. Personer med allergier upplever oftare besvär relaterade till inomhusmiljön än de som inte är allergiska, och barn anses mer känsliga än vuxna. Även om man upplever symptom som ofta finns hos personer som vistas i fuktskadade lokaler är det inte säkert lokalen man själv vistas i är fuktskadad, utan symptomen kan bero på andra faktorer eller sjukdomar. Därför är en fuktutredning ett bra verktyg, antingen för att upptäcka en fuktskada, eller för att utesluta att fukt är orsaken till ohälsa.

Symptom kopplade till fukt och/eller mögel i inomhusmiljön

Slemhinne- och luftvägssymptom i form av irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektion samt uppkomst eller försämring av astma. Hudsymptom i form av irritation, rodnad, klåda, utslag eller eksem. Allmänsymptom i form av trötthet, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla eller luktöverkänslighet.

Vad innebär en fuktutredning?

Vid en fuktskadeutredning utreder man varför vissa fuktrelaterade problem har uppkommit i den drabbade bostaden. Man bedömer riskerna med fuktnivåerna, hittar de bakomliggande orsakerna och tar fram förslag på åtgärder för att avhjälpa skadorna.

Vid en fuktutredning görs kontrollmätningar med fuktmätare, men det kan även behövas kompletterande provtagningar och analyser. Vid dessa analyser kontrollerar man vilka ämnen som förekommer i proverna för att finna källan till problemen.

Under en del fuktutredningar räcker det med enklare kontroller av material och utrymmen, medan det i vissa fall krävs friläggning för att komma åt området som antas vara fuktskadat.

Utredning av inomhusmiljö

En utredning av inomhusmiljön genomförs för att kontrollera vilka ämnen som finns i inomhusluften. Privatpersoner som upplever andningssvårigheter, allergibesvär eller har problem med fukt i sin bostad kan göra en utredning av inomhusmiljön för att komma till bukt med problemet.

Vi hjälper dig utreda fuktskada i krypgrund

Efter vår fuktutredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll. I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet. Vanliga problem är upplevda hälsoproblem hos dem som vistas i lokalen eller byggnaden, problem med avvikande lukter samt missfärgningar och deformationer i material och på ytor som inte kan förklaras genom kända händelser.

Avfuktning av krypgrund

När det finns fukt i krypgrunden kan man behöva installera en avfuktare eller annan utrustning för att förhindra fukt och mögelproblem. En avfuktare erbjuder avfuktning av krypgrunden genom att hålla luftfuktigheten på en konstant låg nivå. Det är ett förfarande som förhindrar ovälkommen mögeltillväxt.

Man kan även behöva suga ur organiska och andra material i krypgrunden som kan orsaka problem, detta görs lämpligt med en så kallad torrsug.

När en krypgrund åtgärdas rensas grunden från all form av organiskt material och skräp. I en del grunder räcker det med att ta bort ytan av jorden, i andra fall kan det vara värt att använda en torrsugsbil. Vid återbyggnaden av mark skall markduk appliceras och sedan läggas ca 10 cm singel 8–12 som fördelas ut på krypgrunden yta.

För att stoppa att fukt och kondens från markytan når blindbotten appliceras plastfolie ut i krypgrunden. För att höja temperaturen i krypgrunden kan en markisolering (betongmatta 9mm) läggas ut ovan plastfolien för att minska ner kylningen från marken av krypgrunden.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret