Entreprenadföretag i Uppsala

Avfallshantering

Entreprenadföretag i Uppsala

Vi tar hand om ditt avfall

Avfallshantering är ett ansvar för gemene man med hänsyn till vår miljö och det är viktigt att det hanteras på rätt sätt. Vi som tar hand om avfall har en skyldighet att sortera och göra oss av med avfallet på ett korrekt vis – det ska ske i enlighet med avfallets egenskaper.

Återvinning Uppsala

Återvinning och renhållning är två byggstenar hos oss som vi tar fasta på, Miljöentreprenad säkerställer att avfall som vi ska ta hand om, kommer till rätt avfallsanläggning i Uppsala.

Vi återbrukar byggmaterial

Återbruk av byggmaterial är en viktig del av ett hållbart byggande. Det innebär att använda material som redan finns tillgängliga istället för att köpa nya, och på så sätt minska belastningen på miljön. Det finns många typer av byggmaterial som kan återanvändas, såsom trä, metall, sten och tegel.

Minska avfall till soptippar

Återbruk av byggmaterial kan också minska mängden av avfall som skickas till soptippar. När material återanvänds, behöver det inte produceras igen och det finns därmed mindre behov av att bearbeta råvaror och energi för att göra nya material.